Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

29.10.2015 r. miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów miała miejsce dnia 29 października 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Alicja Krystofiak z klasy 4 Technikum Zawodowego w zawodzie Technik Informatyk

oraz Mikołaj Gajowski z klasy 3 b Liceum Ogólnokształcącego,

zostali uhonorowani stypendium Premiera RP za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w życiu szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

Stypendyści odebrali listy gratulacyjne z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza oraz Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Krzysztofa Rembowskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem Zasadniczej Szkoły Zawodowej). Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem. Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w danej dziedzinie wiedzy, mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Spotkanie uświetnił występ kwartetu smyczkowego z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Dziewczęta zagrały m.in. utwór Piotra Czajkowskiego „Walc Kwiatów”, humoreskę i motyw filmowy z Małej Syrenki.

Po zakończeniu ceremonii stypendyści zostali zaproszeni na poczęstunek. Istniała także możliwość wykonania indywidualnych zdjęć z gospodarzami.

Alicja Krystofiak kl. 4 TI

linki

galeria