Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

29.11.2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
eliminacje szkolne

 

29 listopada 2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Celem tych zawodów jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, zapoznanie młodzieży z  najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa oraz zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień. Ważne, aby  uczniowie stali się nie tylko konstruktorami budownictwa, ale również własnego życia.

W tym roku w eliminacjach szkolnych wzięło udział 12 uczniów z klasy 3 BI, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Uczniowie Kamil Sakwa, Jakub Kowalewski i Maciej Koster, którzy zajęli najwyższe pozycje w eliminacjach szkolnych, będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

mgr Andżelika Szkuciak

linki

galeria