Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

29.11.2022 r. Amelia Przybylska z kl. 2 d LO, Nikola Hołota z kl. 4 HŻ oraz Dawid Gil z kl. 2 TB otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom
Prezesa Rady Ministrów

 

„Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli”

Honore de Balzac

 

29 listopada 2022 roku, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. Pamiątkowe dyplomy stypendystom wręczali Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak.

Wśród 256 nagrodzonych uczniów znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Amelia Przybylska z  klasy 2 d LO, Nikola Hołota z klasy 4 HŻ oraz Dawid Gil z kl. 2 TB.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z  wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danym typie szkoły średnią ocen lub  wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w  niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.

Gratuluję stypendystom otrzymanego stypendium. Życzę dalszych sukcesów naukowych, a  także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

 

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria