Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3.01.2019 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” uczniowie kl. III MZ i III MPS rozpoczęli kurs spawacza.

Kurs spawacza

 

W ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, 3 stycznia 2019  r., 16 uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz 12 uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych rozpoczęło kurs spawacza. Kurs podzielony jest na zajęcia teoretyczne w wymiarze 25 godzin i zajęcia praktyczne w wymiarze 120 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa z Gliwic w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne objęły następujące zagadnienia: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, zasady BHP, zasady bezpieczeństwa pracy na hali produkcyjnej, metody przygotowania złącza do spawania, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG.

W dniu rozpoczęcia kursu odbyło się spotkanie informacyjne. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk na spotkanie zaprosiła rodziców uczestników kursu oraz prezesa spółki POMOT – pana Leszka Siatkę.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzili wykładowcy z firmy POMOT. Kurs zakończy się 16 marca 2019 r.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie otrzyma książeczkę spawacza z udokumentowanym szkoleniem oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza – dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza.

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria