Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3.02.2012 r. członkowie Szkolnego Koła Naukowego w ramach projektu “Newton też był uczniem” wzięli udział w warsztatach na Wydziale Biologii UAM.

Uczniowie Szkolnego Koła Naukowego w ramach realizacji projektu „Newton też był uczniem” uczestniczyli
w warsztatach jednodniowych prowadzonych
na UAM w Poznaniu.

 

     Uczniowie Szkolnego Koła Naukowego uczestniczący w projekcie „Newton też był uczniem” uczestniczyli w zaplanowanych na ten rok szkolny warsztatach jednodniowych, prowadzonych przez pracowników akademickich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wymiarze 5 godzin lekcyjnych każdy tj. 2 godzin wykładu i 3 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Dnia 03 lutego 2012 r. uczniowie wzięli udział w warsztatach na Wydziale Biologii. Pierwszą częścią spotkania był wykład prowadzony przez dr Elizę Rybską, którego temat brzmiał: „Ekosystemy w sztuce”. Podczas tego wykładu uczniowie odnaleźli odpowiedzi na pytania takie, jak: dlaczego sztuka jest ważna dla człowieka? Czy artyści mogą być dobrymi znawcami przyrody oraz czy możliwa jest nauka przez sztukę? Drugą częścią były warsztaty związane z tematem spotkania. Podczas tych zajęć  członkowie Szkolnego Koła Naukowego dyskutowali o symbolice różnych elementów ekosystemu oraz samych ekosystemach (tj. las, rzeka czy łąka). Na podstawie poznanych symboli interpretowali przykładowe obrazy znanych artystów, np. Leonarda da Vinci, Vincenta van Gogh’a, czy Stanisława Wyspiańskiego.

Innym ciekawym doświadczeniem była próba samodzielnego stworzenia obrazu bądź makiety, która miała przedstawiać dany ekosystem poprzez symbole. Z pewnością wszystkim uczestnikom jednodniowych warsztatów przypadł do gustu test na kreatywność, który wypadł bardzo pozytywnie.

Dnia 30 marca uczniowie pojechali do Poznania na warsztaty z fizyki, poświęcone elektryczności i magnetyzmowi. Zajęcia rozpoczęły się wykładem w audytorium im. prof. A. Piekary, który zaprezentował dr  hab. Krzysztof Grygiel. Słuchacze w trakcie wykładu mogli zapoznać się z historią odkryć oraz istotą zjawisk elektrycznych i magnetycznych. Wykład był poparty licznymi pokazami m. in. modelem elektrowni wodnej.
Zademonstrowane doświadczenia obrazowały oddziaływanie elektryczności statycznej oraz prądu elektrycznego i magnetyzmu.

Po obiedzie, w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, uczestnicy praktycznie sprawdzili wiadomości wyniesione z wykładu badając własności magnetyczne ciał oraz wyznaczając pozostałość magnetyczną ferromagnetyków.

20 kwietnia członkowie Szkolnego koła Naukowego uczestniczyli w warsztatach chemicznych. W ramach tych zajęć odbył się wykład prowadzony przez mgr Sylwię Lipiecką z Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UAM w Poznaniu na temat „Analiza zanieczyszczeń powietrza”. W części praktycznej, po pobraniu próbek powietrza z różnych punktów miasta, młodzież wykonywała pomiary zanieczyszczeń pyłowych w laboratorium Zakładu Chemii Analitycznej. Uczniowie oznaczali zawartości tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym. Zajęcia stworzyły młodzieży możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową oraz dokonywania analizy wyników, wyciągania wniosków oraz prezentowania wyników własnych badań.

Każdy wyjazd na UAM owocuje w sposób szczególny, ponieważ uczniowie są coraz bardziej otwarci na nowe doświadczenia i przede wszystkim na wiedzę, która wykracza poza szkolny poziom nauczania, a to otwiera przed nimi drzwi do dalszego etapu edukacji.

Opiekun SzKN
mgr Anna Krzemińska

linki

galeria