Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3.02.2017 r. uczniowie kl. II d wzięli udział warsztatach w ramach projektu „ Licealista w świecie nauki” na Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin ZUT w Szczecinie.

Warsztaty w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”

    Dnia 3 lutego 2017 r. uczestnicy projektu „ Licealista w świecie nauki”, wzięli udział w kolejnych warsztatach na Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Podczas tych zajęć uczniowie mieli za zadanie wysterylizować nasiona ogórka, a następnie umieścić je  na przygotowanych wcześniej przez siebie pożywkach. Wszystko przeprowadzone było w  sterylnych warunkach, pod tzw. kamerami i w odpowiednim ubraniu laboratoryjnym. Uczniowie wykonywali zadanie trójkami w specjalnym pomieszczeniu.

Dodatkowo Pani dr Marcelina Krupa – Małkiewicz zaprezentowała uczniom, jak  przygotować sztuczne nasiona. Po prezentacji sami przygotowywali próbki takich nasion.

Jak zwykle zajęcia były bardzo ciekawe i owocne.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria