Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3.03.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została powołana w 1987 roku i  stanowi kontynuację, organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Jest olimpiadą tematyczną, związaną z  dziedziną wiedzy budowlanej. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych, lepsze przygotowanie uczniów do  podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych, wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, zapoznanie młodzieży z  najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa, zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej  warunków szlachetnego współzawodnictwa, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą, stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

Eliminacje okręgowe odbyły się w dniu 3 marca 2018 r. w Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie. Naszą szkołę reprezentowała Daria Jakubowska – uczennica klasy IV technikum budowlanego, zdobywając 10 miejsce na 24. Opiekę nad uczennicą sprawowała mgr inż. Monika Kowalska.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

linki

galeria