Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3.09.2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uczenie się jest jak wiosłowanie pod prąd,

jeżeli przestaniemy wiosłować, cofamy się.

Benjamin Briten

3 września 2018 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o godzinie 9:00, rozpoczęła się inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość szkolną uświetnili swoją obecnością: Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Ks. Kanonik Jan Zalewski, Ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Pani Marta Drewniok z  TWP  w  Szczecinie, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT i PROGRES w Chojnie Pan Grzegorz Orzechowski, koordynator współpracy szkoły z przedsiębiorstwem POMOT Pan Adam Grzegorzewski, rodzice uczniów.

  

Po wejściu kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych oddano honor symbolom – poczet sztandarowy wniósł sztandar i odśpiewano hymn państwowy.

Dyrektor szkoły pani Adriana Salamończyk powitała uczniów powracających z wakacji, szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych, zapewniając ich o życzliwości i wszechstronnej pomocy nauczycieli, wychowawców i szkolnych pedagogów. Przedstawiła kadrę kierowniczą szkoły, klasy pierwsze i ich wychowawców oraz poinformowała o zmianach w kadrze nauczycielskiej.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych:

– klasa I b LO kierunek politechniczny oraz klasa I d LO kierunek przyrodniczy z elementami kryminalistyki – wychowawca: mgr Edyta Daszkiewicz,

– klasa I a LO kierunek humanistyczno – prawny oraz klasa I c LO kierunek wojskowy – wychowawca: mgr Edyta Krupa – Nadolny,

– klasa I TZ w zawodzie technik informatyk – wychowawca: mgr inż. Krzysztof Janik,

– klasa I TZ w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr inż. Bianka Małysz – Lewandowska,

– klasa I patronacka pod patronatem przedsiębiorstwa POMOT w BS I st. w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr inż. Monika Kowalska,

– klasa I wielozawodowa w BS I st.– wychowawca: mgr Gustaw Cedro.

Kierownik szkolenia praktycznego wraz z przedstawicielami przedsiębiorstwa POMOT uroczyście wręczyli uczniom z klasy patronackiej umowy o pracę.

Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest adresatem działań projektu pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Szczecin, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli technikum zawodowego, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I st. Głównym jego celem jest przygotowanie uczniów do  lepszego funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu 102 uczniów podczas wakacji odbyło staże i praktyki zawodowe u pracodawców. W ciągu roku szkolnego uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wielu kursach zdobywając nowe kwalifikacje. Pani Dyrektor wraz z panią Martą Drewniok, koordynatorem projektu z ramienia TWP, uroczyście wręczyły nauczycielom i uczniom certyfikaty poświadczające nabyte kwalifikacje. Pani Dyrektor poinformowała również, iż podczas wakacji, w ramach projektu, szkoła otrzymała wyposażenie pracowni budowlanej oraz część wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Ksiądz Kanonik Jan Zalewski, przywołując sentencję „Per aspera ad astra” – „Przez trudy do  gwiazd”, zachęcał młodzież do podjęcia wysiłku rozwoju i zaangażowania się w ciągu tego roku szkolnego w pomnażanie swoich talentów.

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego życzyła wszystkim owocnego roku szkolnego, pełnego pracy, ale też zadowolenia i satysfakcji z osiąganych wyników.

Nawiązując do 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej cała społeczność szkolna złożyła hołd bohaterom – obrońcom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odważyli się zbrojnie przeciwstawić niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy w pierwszych dniach września, a  także  później: w konspiracji, oddziałach partyzanckich i na wszystkich frontach II wojny światowej.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Drodzy uczniowie!

Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty.

Zdobywajcie wiedzę i umiejętności,

znajdujcie nowe przyjaźnie i realizujcie swoje pasje!

 

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria