Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3-12.09.2019 r. odbył się kurs barmański i kurs baristy dla uczniów uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

KURS BARISTA I BARMAN

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ 8.6 w terminie od 3 do 5 września 2019 r. odbył się kurs baristy  oraz w terminie od 9 do 12 września 2019 r. kurs barmański podnoszące umiejętności uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i  usług gastronomicznych. Uczniowie uczestniczyli w 16 godzinnym kursie baristy oraz w 30 godzinnym kursie barmańskim.

 

Celem obu kursów było przygotowanie 42 uczniów klas TH i TŻ do samodzielnej, profesjonalnej pracy za barem, nabycie umiejętności sztuki baristycznej i barmańskiej, zdobycie nowych umiejętności oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy kursu baristy poznali historię kawy, najpopularniejsze gatunki, proces obróbki ziaren oraz różne sposoby przyrządzania kaw. W praktyce uczestnicy ćwiczyli zasadę 4 M: La Macchina,
La Macinodosatore, La Miscela, La Mano, ustawienie młynka do kawy, dozowanie, ubijanie oraz poziomowanie kawy. Uczestnicy zapoznali się także z alternatywnymi metodami parzenia kawy jak sporządzanie kawy w chemexie.

Uczestnicy kursu barmańskiego zostali wprowadzeni do zawodu barmana poprzez poznanie charakterystyki pracy za barem, obowiązków barmana, etyki pracy, optymalizacji ruchów
i ergonomii pracy barmana. Zapoznali się także z technologią napojów alkoholowych, towaroznawstwem alkoholowym oraz podziałem alkoholi i koktajli. W praktyce uczestnicy ćwiczyli obsługę gości przy barze oraz stoliku, organizację baru oraz Working Flair.

Uczestnicy obu kursów po zdanym egzaminie końcowym, uzyskali zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wszyscy kursanci uczestniczyli w zajęciach z dużym zaangażowaniem i ciekawością oraz  ukończyli kursy z wynikiem końcowym pozytywnym. Nowo nabyte umiejętności na  pewno zaprocentują w przyszłości – jako bardzo dobry start w budowaniu swojej kariery zawodowej. Nasi uczniowie będą postrzegani przez przyszłych pracodawców jako osoby wyposażone w duży zakres kwalifikacji oraz kompetencji.

 

linki

galeria