Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3.12.2015 r. zorganizowano akcję oddawania krwi, przeprowadzoną w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki.

Oddajemy krew

3 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki, została zorganizowana przez uczniów należących do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi,  akcja oddawania krwi. Przedsięwzięcie odbyło się  we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Opiekunem młodzieży oraz pomysłodawcą przedsięwzięcia był pedagog szkolny, Aleksander Lizak. Do akcji przystąpiło 77 uczniów i 7 nauczycieli, krew oddały 74 osoby. Łącznie oddano około 33 litrów krwi, która może zaspokoić np. pięć przeszczepów wątroby lub innych, skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Jednocześnie w tym dniu prowadzone były prelekcje przez lekarza z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, o tematyce promowania postaw prospołecznych i uświadomienia ważności krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla młodzieży. Kolejna taka akcja planowana jest w ZSP w Chojnie w marcu 2016 r.

Krzysztof Stamblewski, kl. IIITI

linki

galeria