Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3 – 6.04.2019 r. uczniowie klas I, II i III TI wzięli udział w 30 godzinnym kursie Microsoft Technology Associate (MTA) – „Windows Operating System Fundamentals”.

KURS MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE

 

W dniach od 3 do 6 kwietnia 2019 r., w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w  kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”, 24 uczniów z klas I, II i III Technikum Informatycznego wzięło udział w 30 godzinnym kursie Microsoft Technology Associate (MTA) – „Windows Operating System Fundamentals”.

Celem kursu jest zdobycie przez uczniów umiejętności w zakresie konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji i aktualizacji systemów klienckich, zarządzania aplikacjami, zarządzania plikami i folderami, zarządzania urządzeniami oraz bieżącego utrzymania systemu.

Na zajęciach zostały omówione i przećwiczone w praktyce następujące zagadnienia: opis instalacji, konfiguracji i aktualizacji systemu operacyjnego Windows, omówienie aplikacji, narzędzi, mobilności, zdalnego dostępu, usług i bibliotek, zarządzanie urządzeniami, udostępnianie plików i drukarek, zarządzanie plikami i folderami, instalacja i uaktualnianie systemów klienckich, utrzymanie, aktualizacja, kopie zapasowe i odzyskiwanie danych.

Wszyscy kursanci dnia 6 kwietnia 2019 r. zdali z wynikiem pozytywnym egzamin 98 – 349: MTA – Microsoft Technology Associate w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym CERTIPORT, utworzonym w ZSP w Chojnie. Certiport jest dostawcą uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT (Information Technology).

Posiadacze tego certyfikatu są postrzegani przez pracodawców za osoby wyposażone w  podstawowy poziom umiejętności potrzebnych do wykorzystywania najnowszych technologii do osiągania celów biznesowych, zwiększania wydajności, poprawy dochodowości oraz zapewniania przewagi konkurencyjnej. Uzyskanie takiego certyfikatu, to  z  pewnością bardzo dobry początek przyszłej kariery zawodowej w branży IT.

 

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria