Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3-7.07.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie zrealizowało projekt wymiany młodzieży „Internet – szanse i zagrożenia” Program Erasmus+.

Projekt pt. „Internet – szanse i zagrożenia”

 

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zrealizowało w okresie 3-7 lipca 2018 projekt wymiany młodzieży  „Internet – szanse i zagrożenia” (Program Erasmus+).

W projekcie oprócz organizacji koordynatora  uczestniczyli uczniowie z tureckiego miasta Konya, które od 2014 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Douzelage i ZSP w Chojnie. W przedsięwzięciu wzięło udział 16 młodych ludzi oraz 4 dorosłych opiekunów,  którzy nabyli umiejętności  związane ze świadomym zarządzaniem ryzykiem i czasem  podczas korzystania z Internetu.

Uczestnicy projektu poznali zagrożenia związane z naruszaniem prywatności w świecie wirtualnym, pracowali nad rozwijaniem postaw asertywnych w trakcie korzystania z mediów społecznościowych, zdobywali umiejętności kreowania wizerunku w Internecie. Ważnymi  elementami programu  projektu były zajęcia kulturowe, które pozwoliły poznać zwyczaje i życie codzienne krajów partnerskich projektu.  Goście z Turcji mieli możliwość poznać okolice Chojny oraz wypróbować swoje umiejętności negocjowania cen na targowisku w Osinowie.

linki

galeria