Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3-9.04.2022 r. dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w przedsięwzięciu „Zdrowie na pierwszym planie” w Velenje w Słowenii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, program PO WER.

Przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”

w Velenje w Słowenii

 

W dniach 3-9.04.2022 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami przebywało w Velenje (Słowenia), gdzie wzięli udział w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – w ramach przedsięwzięcia „Zdrowie na pierwszym planie”. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, w szczególności zasad zdrowego odżywiania, a także poznanie słoweńskiej kultury oraz integracja młodzieży z obu państw.

Nasz wyjazd rozpoczęliśmy od zajęć integracyjnych z naszymi rówieśnikami ze Słowenii. Przedstawiliśmy prezentację o Polsce i o naszej szkole, systemie edukacji w Polsce, który został porównany z systemem edukacji Słowenii. Kolejne, przedstawiane tego dnia zagadnienie, dotyczyło edukacji zdrowotnej w Polsce i Słowenii. Wraz z naszymi rówieśnikami ze Słowenii, dokonaliśmy porównania edukacji zdrowotnej w obu krajach. Po  zajęciach wybraliśmy się na spacer po mieście. Zwiedziliśmy zamek Wöllan oraz skocznię narciarską Grajski Grič. Drugi dzień zajęć rozpoczął się od przedstawiania prezentacji dotyczącej oddziaływania pandemii COVID-19 na młodych ludzi w Słowenii i w Polsce. Uczniowie rozwiązywali także ankietę dotyczącą COVID-19 oraz nastąpiło omówienie jej  wyników. W ramach zajęć kulturowych, przedstawialiśmy filmik nagrany przez naszą grupę, o najważniejszych polskich słowach. Po prezentacjach, w ramach zajęć kulturowych, nasze dwie koleżanki zaśpiewały 3 piosenki: 1 polską i 2 zagraniczne. Ostatnim punktem zajęć w tym dniu była prezentacja o platformie internetowej wychowania zdrowotnego. Po lunchu udaliśmy się na spacer nad najgłębsze jezioro w Velenje.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od prezentacji o zdrowym odżywianiu. Wspólnie z uczestnikami przedsięwzięcia ze Słowenii, tworzyliśmy i prezentowaliśmy piramidy zdrowego odżywiania. Wykorzystaliśmy również zeszyty ćwiczeń, rozwiązując zadania w mieszanych grupach. Na  koniec zajęć poczęstowaliśmy naszych przyjaciół polskimi smakołykami. W tym dniu uczestniczyliśmy także w grze miejskiej, dotyczącej historii miasta Velenje.

Następnego dnia przeprowadzone zostały warsztaty, dotyczące umiejętności przygotowania narzędzi do konstruowania ćwiczeń o zdrowym odżywianiu. Pracując w grupach mieszanych, przygotowywaliśmy materiały dydaktyczne, które zostaną zamieszczone na platformie internetowej.

W ostatnim dniu przedsięwzięcia w Słowenii, przeprowadzone zostały ćwiczenia w grupie kontrolnej z tych, przygotowanych dzień wcześniej. Nastąpiło także podsumowanie, w formie prezentacji, wszystkich działań przeprowadzonych w kolejnych dniach pobytu. Po południu udaliśmy się do muzeum kopalni węgla, którą zwiedziliśmy z przewodnikiem oraz zostaliśmy poczęstowani górniczym posiłkiem.

Kolejną atrakcją było zwiedzanie, leżącej 80 kilometrów od Velenje, stolicy kraju – Lublany. Czas spędzony w Velenje przebiegał pracowicie, ale w miłej atmosferze. Gościnność i  serdeczność gospodarzy sprawiły, że mogliśmy poczuć się jak w domu. Wyjazd dał nam możliwość pogłębienia swojej wiedzy, dotyczącej zdrowego stylu życia, jak również poznania nowych ludzi, ich kultury i historii. Nawiązaliśmy nowe znajomości zagraniczne, międzyszkolne oraz przełamaliśmy różne swoje bariery.

Kowalska Aleksandra, kl. 3 HŻp

Kowalska Zuzanna, kl. 3 HŻp

linki

galeria