Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

31.01.-02.02.2023 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

W dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2023 r. odbyły się w szkole wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedziła dwutygodniowa kampania wyborcza. Na korytarzach w obu budynkach kandydaci wystawili plakaty z hasłami wyborczymi.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja składająca się z przedstawicieli najstarszych klas: Sebastian Szalewski – przewodniczący, Oliwia Biernacka – zastępca, Dominika Młynarczak, Maciej Oczyński i Piotra Wiącek oraz pedagog szkolny mgr Aleksander Lizak i opiekun SU mgr Edyta Daszkiewicz.

Po komisyjnym podliczeniu głosów ogłoszono wyniki. Do Rady Samorządu Uczniowskiego dołączą:
1. Aleksandra Kozak
2. Mateusz Śmiśniewicz
3. Martyna Maćkowiak

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy w Samorządzie Uczniowskim

mgr Edyta Daszkiewicz

 Harmonogram

linki

galeria