Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.01.2020 r. odbyły się „Warsztaty Pierwszej Pomocy” dla mieszkańców internatu.

„Warsztaty pierwszej pomocy”

 

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyły się „Warsztaty Pierwszej Pomocy” dla  mieszkańców internatu, które poprowadził nauczyciel mgr Marek Bednarz.

Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Po krótkiej pogadance wstępnej uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedzieli się również, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, ataku epilepsji, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania, urazu stawów, wstrząśnienia mózgu oraz urazów głowy i kręgosłupa.

Wychowankowie ćwiczyli pod opieką nauczyciela: ocenianie stanu poszkodowanego, jak  skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej) oraz  jak  postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa). Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

 

mgr Sylwia Werszychora

linki

galeria