Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.04.2017 r. Magdalena Bielanin z kl. I a LO zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim konkursie fotograficzno – literackim pt. „MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE.”

Ogólnopolski konkurs fotograficzno – literacki
„MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE”

     W dniu 30.04.2017 r. Magdalena Bielanin z kl. I a Liceum Ogólnokształcącego zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim konkursie fotograficzno – literackim pt. „MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE”. Organizatorem konkursu był Uniwersytet Szczeciński, Pracownia Oceanografii Fizycznej w Szczecinie we współpracy z Instytutem Oceanologii PAN, Pracownia Biofizyki Morskiej.
Temat konkursu „MORZE OBIEKTYWNIE SUBIEKTYWNE” mógł zostać przedstawiony przez autora w formie fotografii lub utworu poetyckiego.
Wiersz Magdaleny, pt. „Nostalgia”, został wysoko oceniony. Jury konkursu przy  ocenie kierowało się kryterium sposobu przedstawienia tematu konkursu oraz stopniem jego relacji z tematyką morską, a także kryterium zastosowanych „zabiegów” poetyckich. Zasadniczym kryterium był jednak emocjonalny przekaz utworu i swoiste oryginalne wrażenie, jakie utwór wywoła na Jury.

Nostalgia
O bezkresne morze,
nieznające granic,
mam tak wiele pytań,
czy odpowiesz na nie?

Co kryjesz w swej głębi?
Jakie tajemnice?
Otworzysz przede mną
przyszłości stronice?

Błądzę po twym brzegu,
nasłuchuję głosu,
chłód morskiego wiatru
spowija mi włosy.

Na me wątpliwości
odpowiadasz szumem,
wiele byś mówiło,
lecz mówić nie umiesz…

Z nadzieją wpatrzona
w te szumiące fale,
otchłań mnie porusza,
lecz bez lęku wcale…

Twa siła, twój spokój
to potęga wielka.
Każdy wobec Ciebie
jak mała muszelka.

Dodaj też i dla mnie
odwagi i ducha,
z każdym twym przypływem
niech przyjdzie otucha.

„Tekst, który od początku do końca czyta się bardzo dobrze. Właściwie dobrane rymy, dobra rytmika. Przejmująca charakterystyka potęgi żywiołu oraz rangi natury. Czyżby również tęsknota (?) (rzeczywista lub urojona…), na co wskazuje tytuł.”

Jury konkursu

Gratuluję
Szkolny opiekun
mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria