Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.06.2016 r. uroczyste wręczenie stypendium Rady Powiatu w Gryfinie.

Stypendium Rady Powiatu

 

Dnia 30 czerwca 2016 roku o godz. 14:00, podczas XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej przy ul. Sprzymierzonych 4, wyróżniono najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. Systematyczna praca, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji zostały nagrodzone stypendiami Rady Powiatu w dwóch kategoriach. Stypendium Rady Powiatu w kategorii za szczególne wyniki w nauce otrzymało dziewięcioro absolwentów, w tym troje z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Mikołaj Gajowski, Hubert Pieloszczyk oraz Alicja Krystofiak.

W kategorii za szczególne osiągnięcia artystyczne  Rada Powiatu przyznała stypendium absolwentce naszej szkoły Emilii Hadrzynskiej.

 

 

Mikołaj Gajowski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Niezwykle ambitny, pracowity i konsekwentny w realizacji zamierzonych celów. Reprezentował szkołę w wielu konkursach. W roku szkolnym 2015/2016 zdobył wyróżnienia: w Wojewódzkim konkursie dla uczniów klas licealnych na najlepszą pracę  pisemną „Wolność  słowa a mowa nienawiści: tolerancja, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja”, w II edycji konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego „Mój język ojczysty, czyli najważniejsze słowo”, w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – planeta”,  w IX Wojewódzkim Konkursie Geograficzno – Nautologicznym. Brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym KANGUR. W klasie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Aktywnie działał w Samorządzie Uczniowskim. Jako przewodniczący koordynował wszystkimi akcjami organizowanymi przez SU. Reprezentował szkołę na forum międzynarodowym uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach i projektach międzynarodowych realizowanych przez szkolny Klub Europejski Douzelage, w którym pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Bardzo lubi czytać i zdobywać wiedzę na temat świata. Jest osobą  wszechstronnych zainteresowaniach. Zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie.
Średnia ocen: 5,3

 

 


Hubert Pieloszczyk
– absolwent Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W roku szkolnym 2015/2016 reprezentował szkołę w ogólnopolskim konkursie matematycznym KANGUR,w VIII Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych, w IX Wojewódzkim Konkursie Geograficzno – Nautologicznym. Pracowity i odpowiedzialny, konsekwentnie realizuje wyznaczone sobie cele. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką i fizyką. Jego mocnymi stronami są przedmioty ścisłe, dlatego studia i przyszłą karierę zawodową wiąże właśnie z tymi dziedzinami.
Średnia ocen: 5,13

 

 

 

 

 


Alicja Krystofiak
– absolwentka Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Zawsze sumienna, rzetelna i niezwykle aktywna. Współorganizatorka Powiatowego Konkursu Mitologicznego oraz jego prowadząca, wolontariuszka 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Reprezentowała Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych podczas promocji szkoły w gimnazjach. Brała udział w wielu konkursach na poziomie szkolnym, a także Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych. Jej zainteresowania to przede wszystkim języki obce, informatyka, tworzenie stron internetowych, literatura i turystyka rowerowa. Alicja chciałaby studiować języki obce i informatykę, a w przyszłości pracować w branży IT. Średnia ocen; 5,0

 

 

 

 


Emilia Hadrzyńska
– absolwentka Liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Emilia z wielką  pasją i sukcesami, przez cały okres nauki w liceum, rozwijała swoje zainteresowania oraz talenty aktorskie i wokalne, m. in. w roku szkolnym 2014/2015 została uhonorowana Grand Prix XV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Herbertiada” a w roku 2015/2016 zajęła II miejsce w XVI edycji tego konkursu. W XIV edycji Festiwalu Piosenki Angielskiej „EYE” zajęła I miejsce. Zdobyła wyróżnienie I stopnia w finale wojewódzkim 60. Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego oraz brała udział w XXIV finale Turnieju Poezji Śpiewanej 60. OKR.  Była osobą, która angażowała się w przygotowania licznych imprez i uroczystości szkolnych. Emilia wyróżniała się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością artystyczną oraz aktywnością w życiu szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach ogólnopolskiego projektu „Jestem, więc zmieniam”, współfinansowanego przez program Erasmus+, który jest organizowany przez stowarzyszenie Youth Human Impact, Emilia Hadrzyńska i Michalina Czubak, stworzyły projekt pod tytułem „Politeja Szkoły Średniej”. W ramach tego projektu przeprowadziły one szereg działań w obrębie społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej. Jej talent, kreatywność zaowocowały zdobyciem wyróżnienia w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Jestem szefową”. Swoje pasje i zainteresowanie pragnie rozwijać w szkole aktorskiej .Średnia ocen: 4,25

linki

galeria