Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.06.2022 r. wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023.

Wykaz podręczników w roku szk.  2022/2023

Liceum Ogólnokształcące

 Wykaz podręczników do klas pierwszych LO na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas drugich LO na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas trzecich LO na rok szk. 2022/2023
 

 Wykaz podręczników do klas czwartych LO na rok szk. 2022/2023 

Technikum Zawodowe

 Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas drugich TZ na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas trzecich TZ na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas czwartych TZ po szkole podstawowej na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas czwartych TZ po gimnazjum na rok szk. 2022/2023 

Szkoła Branżowa

 Wykaz podręczników do klas pierwszych szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas drugich szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szk. 2022/2023 

 Wykaz podręczników do klas trzecich szkoły branżowej pierwszego stopnia na rok szk. 2022/2023 

linki

galeria