Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.08-12.10.2019 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich ukończyli kurs kelnerski.

KURS KELNERSKI DLA 2 NAUCZYCIELEK PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

W terminie 30.08-12.10.2019 r. 2 nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych wzięły udział w trwającym 16 godzin kursie kelnerskim zorganizowanym w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Kurs miał na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej, profesjonalnej pracy na sali, nabycie umiejętności sztuki kelnerskiej, zdobycie nowych umiejętności oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych do nauczania przedmiotów zawodowych.

Szeroki program kursu pozwolił na poznanie nowości w dziedzinie oraz odświeżenie sobie posiadanych wiadomości przez uczestniczki. Objął zagadnienia teoretyczne z zakresu:  organizacji pracy i przygotowania sali konsumenckiej i stołów; przenoszenia tac i zastawy stołowej; organizację, technikę, zasady podawania oraz serwowania potraw (wykład wraz z pokazem). W części praktycznej kursantki mogły przećwiczyć serwowanie napojów bezalkoholowych zimnych i gorących; systemy rozliczeń kelnerskich i ich zastosowanie w praktyce.

Na zakończenie nauczycielki podeszły do egzaminu pisemnego i praktycznego. Wynik pozytywny umożliwił uzyskanie zaświadczenia i certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu tym samym nowych kompetencji zawodowych.

Alicja Linkiewicz

 

 

 

linki

galeria