Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.08-23.10.2020 r. 13 nauczycieli odbyło staże zawodowe u pracodawców.

STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych IT, budowlanych, hotelarskich, gastronomicznych i kształcących w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło tygodniowe stażach zawodowe u lokalnych pracodawców. Tematyka i branża staży była ściśle związana z nauczanymi przez nich przedmiotami. Staże rozpoczęły się 30 sierpnia 2020 r.  i zakończyły 23 października 2020 r.

 

4 nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych odbyło staże w Wytwórni Wyrobów Betonowych Chojna – Beton sp. z o.o., 1 nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych oraz 1 nauczyciel kształcący w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbyło staże w WPU-H PROGRES sp. z o.o. w Chojnie, 2 nauczycieli przedmiotów IT odbyło staże |w gryfińskich firmach „MBM-2 SYSTEMY INFORMATYCZNE” i w serwisie komputerowym „WIR-COM” natomiast 3 nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich przyjęto na staż do Dworku Bielin  i do zajazdu SAGA w Pniewie. 2 nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych odbyły swój staż w restauracji Piastowska w Chojnie.

Celem staży było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w związku z wykonywanym zawodem. W trakcie trwania stażu mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, wykorzystaniem nowych technologii, nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem i materiałami, doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, rozpoznania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym lub lokalnym rynku pracy.

Wszyscy stażyści po ukończeniu stażu otrzymali od swoich pracodawców zaświadczenia potwierdzające ukończenie stażu. Nauczyciele odbyli staże już po raz drugi, bardzo pozytywnie podeszli do zadania. Staże w serwisie pozwoliły im zdobyć nowe umiejętności i wykorzystać swoją wiedzy w praktyce. Udział w stażach to doskonała okazja, by nauczyciele mogli wyjść poza szkolną teorię i sprawdzić, jak zdobytą wiedzę  można wykorzystać w codziennej pracy.

 

Alicja Linkiewicz

 

linki

galeria