Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.09.2020 r. kadeci klasy 3 c LO uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 3 c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym

 

W dniu 30 września 2020 r. kadeci klasy 3 c LO biorący udział w projekcie MON – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. W związku ze  szczególnymi warunkami bezpieczeństwa, związanymi z pandemią, dopiero teraz realizowane były zajęcia przewidziane programem nauczania, które pierwotnie miały odbyć się w marcu.

W trakcie zajęć, przeprowadzonych przez instruktorów jednostki, realizowano zadania z  terenoznawstwa, poświęcone orientowaniu się w terenie bez mapy. Kadeci dowiadywali się  na czym polega istota orientowania się w terenie bez mapy, określali kierunki stron świata różnymi sposobami, a także praktycznie określali odległość do różnych przedmiotów terenowych.

Realizowane były dwa zagadnienia z taktyki: Działanie podczas marszu, szyki marszowe i  patrolowe oraz działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i  czteroosobowej.

Kadeci ćwiczyli umiejętność planowania marszu, działania marszu ubezpieczonego, zasad organizacji postoju ubezpieczonego i odpoczynku, sygnałów dowodzenia i łączności, a także poznawali rodzaje szyków marszowych i patrolowych.

Doskonalili działania żołnierza pojedynczego oraz w zespołach. Ostatnim ćwiczonym tego dania zagadnieniem były elementy walki w bliskim kontakcie, w czasie którego uczniowie poznawali zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń podczas technik walki w bliskim kontakcie, postawy do walki oraz sposoby poruszania się.

Na zakończenie zajęć przeprowadzona została zbiórka całego pododdziału, podczas której omówiono wykonywane zadania.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria