Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.09.2022 r. kadeci klasy 2 c, 3 c i 4 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy
w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

30 listopada 2022 r. kadeci klasy 4 c LO, uczestniczący w V edycji programu MON – Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w oparciu o bazę instruktorsko – dydaktyczną 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W zajęciach wzięli również udział uczniowie klasy 2 c i 3 c LO. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji programu we wrześniu, kadeci wzięli udział w szkoleniu z musztry ogólnowojskowej, w trakcie której ćwiczono i doskonalono umiejętności: organizowania zbiórek, występowania, przemarszu krokiem zwykłym, defiladowym oraz zmianę ugrupowania.

Doskonalono także umiejętności walki w bliskim kontakcie, poprzedzone intensywną rozgrzewką. Kadeci ćwiczyli postawy do walki, uderzenia i kopnięcia oraz obronę przed  ciosami i kopnięciami.

Podczas zajęć z łączności, kadeci trenowali wymianę korespondencji przy pomocy radiostacji plecakowych RRC-9200 oraz aparatów polowych przewodowych AP-82. Odbyły się również zajęcia ze szkolenia medycznego.

Przeprowadzono symulacje udzielania pierwszej pomocy medycznej rannemu na polu walki oraz zaprezentowano sposoby ewakuacji poszkodowanych z pola walki.

Po zrealizowaniu wszystkich zagadnień, zaplanowanych w czasie wojskowego dnia szkoleniowego, uczniowie udali się w drogę powrotną do Chojny.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria