Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.11.–1.12.2021 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

 

30 listopada i 1 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas Szkolnych Dni profilaktyki realizowane były działania profilaktyczne, mające na celu budowanie odpowiednich postaw wobec substancji psychoaktywnych, przekazanie kompetentnej wiedzy na temat środków odurzających oraz  wykazanie ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka.

1 grudnia 2021 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali społeczności szkolnej ulotki profilaktyczne i przypinali czerwone wstążeczki – w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS.

Na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Ich celem było kształtowanie umiejętność ćwiczenia asertywności, uświadomienia młodzieży znaczenia relacji (z samym sobą oraz z innymi ludźmi) w procesie budowania poczucia własnej wartości. Przedstawiono uczniom szkodliwe skutki, które wynikają z palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych oraz e-uzależnień.

mgr Aleksander Lizak

linki

galeria