Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.11-14.12.2019 r. nauczycielki przedmiotów zawodowych ukończyły kurs obsługi recepcji hotelowej.

KURS OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ

 

Kurs obsługi recepcji hotelowej został zorganizowany dla 2 nauczycielek przedmiotów zawodowych hotelarskich w terminie 30.11-14.12.2019 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Dzięki ukończeniu kursu nauczycielki miały szansę na przypomnienie, usystematyzowanie podstawowych zasad i standardów pracy recepcjonisty ze szczególnym uwzględnieniem jakości świadczonych usług, sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji; przyswojenie profesjonalnej wiedzy hotelarskiej i sprawdzenie jej znajomości w praktyce oraz na  podniesienie jakości nauczania.

Program kursu objął: organizację pracy w recepcji; przyjmowanie i obsługę rezerwacji hotelowych; procedury check-in; obsługę gości mieszkających w hotelu; check out – wymeldowanie; zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami pracy recepcjonisty /recepcjonistki oraz sprzedażowe i handlowe aspekty pracy recepcji.

Po zakończeniu kursu trwającego 30 godzin uczestniczkom wręczono zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie oraz posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Alicja Linkiewicz

linki

galeria