Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

30.11.2015 r. podczas konferencji „ERASMUS Kształcenie i szkolenia zawodowe” organizowanej w Szczecinie przez FRSE prezentowaliśmy zrealizowane projekty z programu Erasmus, jako przykłady dobrych praktyk.

KONFERENCJA „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe”

    30 listopada 2015 r. w auli Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, odbyła się konferencja „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw oraz organizacji i  instytucji związanych z  kształceniem zawodowym. Spotkanie zostało zorganizowane przez FRSE w  Warszawie wraz z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie reprezentował pan Janusz Salamończyk, pani Kamila Góra oraz uczennice: Agata Płocha, Dagmara Mastela z opiekunem, panią Gabrielą Lasowską.

Konferencję rozpoczął konsultant regionalny, Waldemar Kryjewski, przybliżając uczestnikom cele, założenia oraz możliwości aplikowania w Programie ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w  roku 2016.

Następnie w ramach prezentacji dobrych praktyk w regionie, koordynator do spraw realizacji projektów międzynarodowych  ZSP w Chojnie, pan Janusz Salamończyk, przedstawił prezentację multimedialną, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i  wypracowanymi rozwiązaniami z realizowanych projektów w latach 2006-2015 w  naszej szkole (np. „Staże hotelarzy”, „Staże gastronomów”, „Staże w europejskich hotelach” programu Leonardo da Vinci, „Od praktyki do pracy” projektprogramu Erasmus+).

Została również przygotowana i zaprezentowana podczas spotkania  wystawa antyram oraz dokumentacji ECVET i produktów z realizacji projektów: broszury, ulotki, zakładki.

W  części dyskusyjnej nasze uczennice, które odbywały staże w hotelach i restauracjach na Malcie i w Anglii, odpowiadały na pytania dotyczące praktyk. Pytania dotyczyły zakwaterowania, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej,  godzin i warunków pracy oraz czasu wolnego. Dzięki tej wiedzy szkoły, które zamierzają przystąpić do programu Erasmus+ rozwiały pewne wątpliwości i wzbogaciły swoją wiedzę na nurtujące pytania.

linki

galeria