Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

31.03.2023 r. obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

 

31 marca 2023 r. obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji, w ramach którego zrealizowano szereg działań. Była to już kolejna edycja organizowana z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Swoje umiejętności i działania zaprezentowali nauczyciele przedmiotów informatycznych zawodowych – Pani Kamila Góra i Pan Krzysztof Janik.

W bieżącym roku zorganizowano działania z wykorzystaniem drukarek 3D oraz robota Fable Go – robota modułowego z kilkoma podzespołami, przystosowanego do zajęć z  uczniami na każdym etapie edukacji. Konfiguracja robota może być złożona i  zdemontowana w ciągu kilku minut. Korzystanie z robota  kształtuje  umiejętności proinnowacyjne wśród  uczniów.

W ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji zostały przeprowadzone  zajęcia z robotyki, w klasach kształcących się w zawodzie technik informatyk i  technik programista oraz z projektowania 3D i wykorzystania  drukarek 3D, w tym technologii FDM w  klasach kształcących się w zawodzie technik informatyk.

Uczniowie klas 1. i 2.  kształcący się w zawodzie technik informatyk, na zajęciach informatycznych programowali roboty.

Korzystając z programu Fable, uczniowie zapoznali się z interfejsem środowiska programistycznego, służącego do nauki podstaw programowania, wykorzystującego funkcjonalność języka Scratch. Poznali elementy interfejsu Fable oraz podstawowe pojęcia środowiska programistycznego. Na zakończenie wykonali zadanie: stworzenie prostego programu sterującego ruchem robota.

Kolejnym przedsięwzięciem były zajęcia w klasie 1 TI, podczas których zostały zademonstrowane i omówione zasady druku 3D w technologii FDM. FDM to metoda warstwowego nakładania przetapianego materiału termoplastycznego na drukowany model.

Uczniowie projektowali własne modele 3D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W trakcie zajęć zostało wydrukowane logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz modele zaprojektowane przez uczniów.

 

mgr Krzysztof Janik

linki

galeria