Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

31.05.2022 r. zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.

POWIATOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.
Głównym celem konkursu jest:
– uświadamianie młodzieży skutków zachowań ryzykownych,
– propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,
– kształtowanie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne oraz innych.

Konkurs odbędzie się 31 maja 2022 r., o godz. 10.00, w ZSP  w Chojnie.

  INFORMACJA DLA SZKÓŁ – POWIATOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY

  KARTA ZGŁOSZENIA

  REGULAMIN KONKURSU

linki

galeria