Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

4.04.2022 r. obchodziliśmy „Dzień przedsiębiorczości”.

Dzień przedsiębiorczości

 

4 kwietnia 2022 r. w ZSP w Chojnie obchodzony był „Dzień przedsiębiorczości”. W ramach obchodów odbyło się szereg ciekawych spotkań z ekspertami, którzy propagują przedsiębiorcze postawy i ukierunkowują młodych ludzi na sukces zawodowy. Jak to powiedział Henry Marchant: „Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny”.

Na pierwszej lekcji mikroekonomii przedsiębiorstw, w klasie 2 MM pod opieką mgr Emilii Marcinkowskiej, odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Sikorą – pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie filia w Chojnie. Tematem przewodnim spotkania było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem Urzędu Pracy i przedstawienie obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W klasie 3 PM, na godzinie wychowawczej, odbył się webinar z panią Magdaleną Kwaśniewską z Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie, w ramach programu realizowanego w naszej szkole pt. Kultura bezpieczeństwa. Pani Magdalena Kwaśniewska, prowadząc zajęcia w sposób bardzo interesujący, przedstawiła tematykę dotyczącą prawa pracy, tj. zatrudnienia, umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, bhp itp.

W tym dniu zajęcia poprowadzili również uczniowie. Piotr Podniesiński i Antoni Podyma z klasy 2 ac LO, na godzinie wychowawczej, przeprowadzili zajęcia o tematyce „Dług Publiczny, Budżet Państwa oraz Budżet Obywatelski”. Uczniowie z ciekawością wysłuchali krótkiego wykładu, wspomaganego prezentacją multimedialną, zawierającą liczne ciekawostki. Wdali się również w ciekawą dyskusję, która skłoniła do refleksji wszystkich uczniów. Podczas zajęć uczniowie mogli przeliczyć Dług Publiczny Polski ze złotówek na słonie, wielbłądy, czy Fiaty 126 (czyli popularne „Maluchy”). Uczniowie klasy 2ac LO byli bardzo zadowoleni po przeprowadzonych zajęciach i liczą na więcej tego typu „ucieczek od szkolnej rzeczywistości”.

Uczennice klasy 1 d LO: Zofia Fragstein-Niemsdorff i Amelia Urban, przeprowadziły na godzinie wychowawczej lekcję na temat inflacji. W ostatnim czasie inflacja to temat z pierwszych stron gazet. Dziewczyny przedstawiły najnowsze informacje dotyczące inflacji w Polsce Na koniec przeprowadziły krótki test w aplikacji Kahoot!

Uczniowie z kl. 4 TI wzięli udział w niecodziennej grze w aplikacji Quizizz. Zajęcia zostały przeprowadzone przez jednego z uczniów – Huberta Kwietnia – w ramach przedmiotu działalność gospodarcza branży informatycznej. Gra dotyczyła prawa pracy, w ramach powtórzenia tej tematyki na przyszłą pracę klasową.

W tym roku „Dzień przedsiębiorczości” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszej społeczności szkolnej. Jest on wyjątkową i niepowtarzalną okazją do zweryfikowania wiedzy i umiejętności posiadanych przez uczniów.

„Działanie jest prawdziwą miarą inteligencji” (Napoleon Hill).

mgr Emilia Marcinkowska

 

linki

galeria