Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

4.07.2022 r. przeprowadzona została dodatkowa próba sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW.

Dodatkowa próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego (OPW)

 

Oddział Przygotowania Wojskowego stanowi nową ofertę edukacji wojskowej w naszej szkole, skierowaną do absolwentów szkół podstawowych. Utworzenie OPW daje możliwość realizowania ujednoliconego programu wojskowego przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści.

Jednym z warunków dostania się absolwenta szkoły podstawowej do  OPW, jest pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

Pierwsza próba odbyła się 4. czerwca, natomiast w terminie dodatkowym, tj. 4. lipca, przeprowadzona była kolejna próba dla kandydatów, którzy uzupełnili wymaganą dokumentację.

Po weryfikacji dokumentów przez komisję, do próby przystąpiło 21 kandydatów, którzy zgodnie z regulaminem wykonywali skłony tułowia w przód, uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce oraz bieg zygzakiem „koperta”.

Warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku z próby było zaliczenie co najmniej dwóch konkurencji, zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami. Warto podkreślić, iż sprawność fizyczna wszystkich kandydatów spełniła wymagania regulaminu, czego rezultatem były pozytywne, choć bardzo zróżnicowane wyniki.

OPW cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. O 22 miejsca w oddziale ubiega się w tej chwili 36 absolwentów szkół podstawowych. Listy kandydatów przyjętych do OPW zostaną ogłoszone 25. lipca, o godz. 12.00.

linki

galeria