Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

4.09.2017 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 

Sapere aude ( Odważ się być mądrym)

Horacy

 

     Początek roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem w życiu całej społeczności szkolnej, a więc nauczycieli, uczniów i rodziców, jak również administracji i pracowników obsługi. Tego r oku nie 1 września, a 4 dnia tego miesiąca, tuż po godzinie 9:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

     Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, zgromadzonych na sali gimnastycznej powitał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Maciej Ogonowski. Uroczystość uświetnili swoją osobą: Starosta Powiatu Gryfińskiego Pan Wojciech Konarski, Ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Oficjalnego rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły Pani Adriana Salamończyk. „Witam Was drodzy uczniowie, witam Was drodzy pracownicy ponownie i wierzę, że jesteście gotowi na wyzwania tego roku szkolnego, gotowi osiągać cele, do  których w tym roku w szczególności należy dbałość o jakość nauczania (…).Witam dzisiaj wszystkich z wielką radością i optymizmem, których źródłem są właśnie wyniki, wspaniałe wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, a także wszystkie sukcesy i osiągnięcia ubiegłego roku szkolnego”.

     Szczególnie ciepłe słowa i podziękowania za zaufanie, jakim obdarzyli naszą szkołę, usłyszeli uczniowie stojący przed kolejnym etapem swojej edukacji, czyli pierwszoklasiści. Swoje przemówienie Pani Dyrektor zakończyła życzeniami, aby rok szkolny 2017/2018 był rokiem spokojnym, przyjaznym, pełnym sukcesów i jak najbardziej bezstresowym.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych:

– klasa I bd LO kierunek matematyczno – ekonomiczny, biologiczno – chemiczny – wychowawca: mgr Agnieszka Pawlaczyk,

– klasa I ac LO kierunek społeczno – wojskowy i ogólny – wychowawca: mgr Grzegorz Michasiuk,

– klasa I BI TZ w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa – wychowawca: mgr  Kamila Góra,

– klasa I HŻ TZ w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Izabela Barylska,

– klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr Joanna Rogacewicz,

– klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia wielozawodowa i w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych: – wychowawca: mgr Rafał Kaliciak.

     Po wystąpieniu Pani Dyrektor życzenia do uczniów i nauczycieli skierował Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, iż rozpoczynający się rok szkolny jest ważnym wydarzeniem w systemie oświaty, ponieważ rozpoczyna systematyczne, organizacyjne zmiany w edukacji, również ponadgimnazjalnej, otwiera nową historię szkół zawodowych. Pan Starosta podziękował nauczycielom i uczniom za  ubiegłoroczny wysiłek, który znalazł swoje odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zewnętrznych. Złożył gratulacje całemu gronu pedagogicznemu, za to, iż szkoła znalazła się  w gronie 3 szkół województwa zachodniopomorskiego, a 50 w całym kraju, wybranych do pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, mającego na celu wsparcie placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Na koniec swojego wystąpienia Pan Starosta złożył serdeczne gratulacje Pani Adrianie Salomończyk z okazji wygrania konkursu i kontynuacji pełnienia obowiązków Dyrektora ZSP w Chojnie.

Wrzesień wiąże się również z tragiczną dla naszego narodu rocznicą wybuchu II wojny światowej, dlatego też, zebrani na sali gimnastycznej uczcili pamięć wszystkich walczących o wolną Polskę. Uczestnicy wysłuchali okolicznościowego referatu. Uczniowie, wspominając walczących i poległych w czasie II wojny światowej, zaakcentowali ich niezłomną i  bohaterską postawę, która może być dla współczesnych drogowskazem w nauce i pracy.

Na koniec uroczystości życzenia, by wszystkie dni rozpoczynającego się roku szkolnego były miłe i owocne, złożyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska.

 

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami. W tym dniu uczniowie klas pierwszych pisali test językowy i wychowawcy zapoznali ich ze szkołą.
Dla uczniów i nauczycieli rozpoczęcie nowego roku szkolnego oznacza dziesięć miesięcy wytężonej, ale ekscytującej pracy. Życzę więc niegasnącego zapału i wytrwałości do  jej  wykonywania, czego owocem będą cieszące wszystkich sukcesy.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!

 

mgr Anna Krzemińska

 

linki

galeria