Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

3.09.2018 r. zajęcia z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej

Zajęcia z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej

 

W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” !,  w roku szkolnym 2018/2019 nastąpiła kontynuacja zajęć z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej.   Doradztwem indywidualnym objętych jest 102 uczniów, w wymiarze 2 godzin na uczestnika projektu. Indywidualne doradztwo edukacyjno- zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz predyspozycji osobowościowych uczniów do wykonywania poszczególnych zawodów.  Zajęcia z doradztwa indywidualnego prowadzi szkolny doradca zawodowy mgr Dorota Szwiec.

       Grupowe zajęcia edukacyjno – zawodowe mają na celu przygotowanie uczniów  do świadomego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Zajęcia grupowe prowadzi konsultant ds. doradztwa zawodowego  z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, mgr Ewa Jaklewicz-Walewicz. Grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe realizowane jest  w wymiarze 10 grup x 3 spotkania x 8 godzin.

           W dniu 5 listopada 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia z doradztwa grupowego w  kl.  III TI i III TŻ. Kolejne zajęcia odbywać się będą do dnia 19 grudnia 2018 r.

 

linki

galeria