Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

4-20.05.2022 r. egzaminy maturalne.

EGZAMIN MATURALNY 2022

 

Terminy przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2022 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2022 r.

Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szk. 2021/2022

  Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2022 r.

Listy zdających

język polski poziom podstawowy 4 maja 2022 r.:

– sala 1, LO [więcej]

sala 1, LD [więcej]

– sala 2, TZ [więcej]

sala 22, LO [więcej]

matematyka poziom podstawowy 5 maja 2022 r.

– sala 1, LO [więcej]

sala 1, LD [więcej]

sala 2, TB [więcej]

– sala 2, TZ [więcej]

sala 22, LO [więcej]

język angielski poziom podstawowy 6 maja 2022 r.

sala 22, LO [więcej]

– sala 41, LO [więcej]

– sala 42, LO [więcej]

– sala 43, LO [więcej]

sala 43, LD [więcej]

– sala 44, TZ [więcej]

sala 45, TZ [więcej]

sala 47, TZ [więcej]

– sala 48, TZ [więcej]

sala 49, TZ [więcej]

język niemiecki poziom podstawowy 6 maja 2022 r.

– sala 51, LO [więcej]

sala 51, TZ [więcej]

język angielski poziom rozszerzony  9 maja 2022 r.

sala 41, LO [więcej]

– sala 42, TZ [więcej]

sala 43, TZ [więcej]

– sala 44, TZ [więcej]

język polski  poziom rozszerzony 10 maja 2022 r.

sala 42, LO [więcej]

sala 42, TZ [więcej]

matematyka poziom rozszerzony 11 maja 2022 r.

sala 47, LO [więcej]

sala 47, TZ [więcej]

biologia  poziom rozszerzony 12 maja 2022 r.

sala 41, LO [więcej]

język niemiecki poziom rozszerzony  13 maja 2022 r.

– sala 51, TZ [więcej]

chemia  poziom rozszerzony 16 maja 2022 r.

sala 41, LO [więcej]

sala 41, TZ [więcej]

historia  poziom rozszerzony 17 maja 2022 r.

sala 22, LO [więcej]

sala 41, LO [więcej]

sala 41, TZ [więcej]

geografia  poziom rozszerzony 18 maja 2022 r.

– sala 1, LO [więcej]

sala 1, LD [więcej]

– sala 1, TZ [więcej]

informatyka  poziom rozszerzony 20 maja 2022 r.

sala 36, LO [więcej]

sala 36, TZ [więcej]

Życzenia dla maturzystów

linki

galeria