Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

4 – 6.06.2018 r. Natalia Ziembowska z kl. I b LO zajęła VI miejsce w finale XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Finał XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

 

W dniach 4 – 6 czerwca 2018 r. w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Gdańsku odbył się finał XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i  jutro”. W finale naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. I b Liceum Ogólnokształcącego – Natalia Ziembowska.

Od 11. lat półfinaliści regionalni z całej Polski uczestniczą w trzydniowej wycieczce zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w Warszawie. Podczas wycieczki odbywa się m.in. finałowy turniej wiedzy. Tegoroczna edycja finału odbyła się  w  Gdańsku w Oddziale Geologii Morza. Organizatorzy, oprócz oficjalnego turnieju, przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Pierwszego dnia zorganizowano spacer po  Gdańsku Oliwie. Finaliści mieli okazję zobaczyć Bazylikę archikatedralną w Gdańsku – Oliwie ze słynnymi wielkimi organami oliwskimi, zaprojektowanymi i zbudowanymi w  latach 1763 – 1788 przez o. Johanna Wilhelma Wulffa, Park Oliwski im. Adama Mickiewicza oraz podziwiać panoramę miasta z Pachołka –  najbardziej znanego punktu widokowego, poza centrum Gdańska o 15 metrowej konstrukcji stalowej znajdującego się  na  wzgórzu o wysokości 100 m.

Drugi dzień pobytu był pełen emocji. W auli Instytutu odbył się turniej wiedzy. Składał się  on  z 4 rund: skały i minerały, paleontologia, karbon, procesy geologiczne i odbywał się  w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Pytania konkursowe wyświetlane były na prezentacji i wszyscy uczestnicy jednocześnie pisemnie udzielali odpowiedzi.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: dr. hab. Włodzimierz Mizerski, prof. Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, dr. Tomasz Rychliński adiunkt w Zakładzie Geodynamiki i Geologii Środowiskowej ING Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. Robert Sokołowski adiunkt Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Po zliczeniu punktów ogłoszono wyniki. Uczennica reprezentująca ZSP w Chojnie – Natalia Ziembowska zdobyła VI miejsce w kraju.

 

 Po emocjonujących zmaganiach konkursowych uczestnicy udali się na kolejną wycieczkę, przygotowaną przez organizatorów. Była to wyprawa nad Morze Bałtyckie do Gdyni Orłowo. Tam prowadzący mgr inż. Leszek Jurys – pracownik Oddziału Geologii Morza PIG, omawiał procesy geologiczne zachodzące w obrębie strefy brzegowej. Scharakteryzował m.  in.  budowę geologiczną słynnego orłowskiego klifu oraz procesy w nim zachodzące. Omówił pochodzenie skał tego obszaru i sposoby zabezpieczenia brzegu przed niszczącą działalnością morza.

Ostatnią atrakcją wycieczki finałowej było ognisko i pieczenie kiełbasek oraz dzielenie się  spostrzeżeniami na temat konkursu.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

 

linki

galeria