Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

4-7.02.2020 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych uczestniczył w kursie Norma PRO.

KURS Norma PRO

 

      W dniach 4-7.02.2020 r. w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie zorganizowano dla nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych budowlanych kurs Norma PRO. Norma PRO to profesjonalny i popularny program do kosztorysowania, stworzony przez jedną z wiodących polskich firm wytwarzających oprogramowanie dla budownictwa, spełniający wymagania i standardy stosowane w krajach Unii Europejskiej.

 

Głównym założeniem czternastogodzinnego kursu było posługiwanie się programem Norma PRO/STANDARD w celu samodzielnego tworzenia dowolnego typu kosztorysów oraz nabycie umiejętności czytania i korygowania kosztorysów.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia ogólnych zasad instalacji i posługiwania się programem, konfiguracji podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu oraz bezpiecznej pracy z programem i sporządzania kopii awaryjnych. Po zapoznaniu się z podstawami prowadzący przeszedł do omówienia możliwości programu. Przedstawił rodzaje kosztorysów, katalogi norm – posługiwanie się bazą katalogów norm, budowę katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się listą skróconą, wyszukiwaniem pozycji, wstawianiem pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystania z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych. Kolejnym omawianym punktem programu była książka przedmiarów/obmiarów, wstawianie pozycji katalogowych, nakłady RMS, edycja i zmiana typu pozycji kosztorysowych, wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań. Następnie kursantka nauczyła się tworzyć kalkulacje własne i zapisywać pozycje do katalogów własnych, jak wykorzystywać słownik CPV, poznała działy kosztorysu oraz bazy cenowe i związane z nią zagadnienia tj.: wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpracy z serwisem Intercenbud. W ostatnim etapie poruszono zagadnienia z zakresu podsumowania kosztorysu: tabelę narzutów, modyfikację kosztów i narzutów; dostrajania kosztorysu: upraszczania wycen, sprawdzania kosztorysu, porządkowania danych, uzupełniania informacji o kosztorysie, łączenia pozycji i nakładów RMS. Punktem kończącym naukę były wydruki kosztorysów i zestawień:  wybór zakresu i ustawień wydruków.

Po zakończonym szkoleniu, w którym kursantka uczestniczyła z dużym zainteresowaniem, wręczono jej certyfikat potwierdzający udział i ukończenie kursu.

Nowo nabyte umiejętności i kompetencje nauczycielka wykorzysta przekazując je swoim uczniom podczas zajęć. Jak stwierdziła nauka i praca na tak popularnym, nowoczesnym i w dzisiejszych realiach rynku budowlanego obligatoryjnym wręcz narzędziu, jest dla niej kolejnym krokiem do budowy nowoczesnego nauczania, a dla uczniów startu z jak najwyższego poziomu w życie zawodowe.

Alicja Linkiewicz

 

 

linki

galeria