Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

4-8.04.2016 r. odbywał się Tydzień Języków Obcych pod hasłem: „Jak uczyć się języków obcych?”.

Tydzień Języków Obcych

W dniach 4-8.04.2016 roku w ZSP w Chojnie odbywał się Tydzień Języków Obcych pod hasłem: „Jak uczyć się języków obcych?”. W ramach inicjatywy odbył się szereg działań, mających na celu zaznajomienie uczniów ze stylami uczenia się oraz efektywnymi sposobami nauki języków obcych, odpowiadającymi poszczególnym stylom.

                 

             

Uczniowie mogli się także dowiedzieć jak osoby z przewagą poszczególnych typów stylów uczenia się powinny organizować sobie naukę, z jakich powinny korzystać pomocy, jakie formy utrwalania zdobytych informacji są dla nich najkorzystniejsze. Osoby uczestniczące w tych zajęciach wypełniły ponadto test na to, jaki styl uczenia się jest dla nich charakterystyczny. Wyniki kwestionariusza zaprezentowano w formie plakatu. Poniżej znajdują się wyniki według różnych kategorii:Różnym grupom z klas z liceum, techników oraz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej (odnośnik do prezentacji) charakterystykę wzrokowców, słuchowców, kinestetyków oraz dotykowców.

01. STYLE UCZENIA SIĘ WYNIKI ZSP

02. STYLE UCZENIA SIĘ WG TYPÓW SZKÓŁ

03. STYLE UCZENIA SIĘ LO KIERUNKI

04. STYLE UCZENIA SIĘ LO KLASY

05. STYLE UCZENIA SIĘ TECH KIERUNKI

06. STYLE UCZENIA SIĘ TECH KLASY

07. STYLE UCZENIA SIĘ ZSZ KIERUNKI

08. STYLE UCZENIA SIĘ ZSZ KLASY

W celu lepszego przetworzenia oraz zapamiętania zdobytych w trakcie prezentacji informacji uczniowie przygotowywali na zajęciach oraz jako zadanie domowe materiały wizualne.

Najlepsze plakaty zostały następnie zaprezentowane w formie wystawy na parterze oraz na pierwszym piętrze, we wnęce, w budynki nr 1.

 

Ponadto, w ramach Tygodnia Języków Obcych, uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych, rozwiązując zadania zamieszczone na platformie e-learningowej projektu ‘Health education for life’. Uczniowie zostali poinformowani o założeniach projektu, którego produktem intelektualnym jest platforma zawierająca scenariusze fragmentów lekcji i materiały dodatkowe związane z realizacją wychowania zdrowotnego. Uczestnicy warsztatów wykonywali zadania w języku angielskim. W zajęciach wzięło udział 45 uczniów.

Kolejnym ważnym elementem programu były zajęcia lekcyjne prowadzone z wykorzystaniem ćwiczeń dla wszystkich stylów uczenia się. Wzrokowcy oglądali zdjęcia z nowo poznawanym lub utrwalanym już słownictwem oraz rozwiązywali zadania pisemne z materiałami wizualnymi.

Słuchowcy słuchali i powtarzali słowa lub zwroty oraz rozwiązywali zadania z wykorzystaniem nagań. Dotykowcy i kinestetycy przygotowywali i prezentowali scenki ilustrujące np. idiomy związane ze zdrowiem, bawili się w „Simon says” („Szymon mówi”), wykorzystując angielskie nazwy poszczególnych części ciała. Gra w domino lub Memory Game była świetną okazją do wykorzystania różnych stylów uczenia się, gdyż zarówno słuchowcy, wzrokowcy, jak i dotykowcy oraz kinestetycy mogli znaleźć w tych grach coś dla siebie.

Celem zajęć było zweryfikowanie przekonań co do własnego stylu uczenia się i zastosowanie różnorodnych możliwości przetwarzania materiału, wykorzystujących umiejętności wszystkich uczniów.

Tydzień Języków Obcych pozwolił uczniom na uzyskanie wiedzy o sobie samych, o tym czym się charakteryzują i w jaki sposób wykorzystać swoje atuty, aby uczenie się było przyjemniejsze, bardziej efektywne i odnosiło oczekiwane rezultaty. Dzięki wynikom przeprowadzonego testu mogliśmy ponadto dostrzec jakim dużym procentem badanych są kinestetycy. Pozwala to wyciągnąć wniosek, że należy na lekcjach pracować tak, aby tę grupę uczniów, wymagającą największej uwagi ze strony nauczyciela, zaangażować w działania odpowiadające ich usposobieniu oraz predyspozycjom.

Nad właściwym przebiegiem tegorocznego Tygodnia Języków Obcych czuwała Pani mgr Kamila Nowak. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom języków obcych, a przede wszystkim uczniom za aktywny udział i zaangażowanie w przeprowadzenie Tygodnia Języków Obcych.

Joanna Gorska-Hamkało

linki

galeria