Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

5.03.2017 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 72 rocznicę wkopania pierwszego polskiego słupa granicznego w Czelinie nad Odrą.

Udział w uroczystościach 72. rocznicy wkopania pierwszego polskiego
słupa granicznego nad Odrą w Czelinie

     W niedzielę 5 marca 2017 r. w Czelinie odbyły się uroczystości upamiętniające wkopanie pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą. 72 lata temu, nad Odrą pod Czelinem, stanął pierwszy słup graniczny. Wkopali go saperzy z 6. Samodzielnego Batalionu Pontonowo – Mostowego 1. Armii Wojska Polskiego. Naszą szkołę w tych uroczystościach reprezentował poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Jakub Surowiecki, asysta – Julia Łągiewczyk, asysta – Aleksandra Szurgocińska, Samorząd Uczniowski w składzie: Jagoda Rzeszowska, Katarzyna Grabowicz i Maciej Ogonowski i reprezentacja klas mundurowych pod opieką pana mgra Marka Łągiewczyka i pana mgra Marka Bednarza.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w  Czelinie, odprawionej w intencji ojczyzny i pamięci poległych saperów, poprowadzonej przez  proboszcza ks. Marka Szczuckiego.

Po mszy, w asyście kompanii honorowej i orkiestry wojskowej, wszyscy przybyli na uroczystości udali się pod pomnik upamiętniający pierwszy polski słup graniczny nad Odrą, gdzie wysłuchano przemówienia Burmistrza Mieszkowic pana Andrzeja Salwy oraz Wicewojewody Zachodniopomorskiego pana Marka Subocza. Następnie odczytano apel poległych, przygotowany prze żołnierzy z 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w  Szczecinie. Na uroczystościach obecny był również por. Adam Niedźwiecki, kombatant, uczestnik wydarzeń sprzed 72 lat.

Oficjalne uroczystości zakończyły się złożeniem przed obeliskiem wiązanek kwiatów i  zapaleniem zniczy przez władze samorządowe, służby mundurowe, kombatantów, delegacje szkół i instytucji, gości oraz mieszkańców. Po uroczystościach odbył się poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czelina.

mgr Emilia Skrzypa
mgr Marek Bednarz
mgr Marek Łągiewczyk

linki

galeria