Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

5.06.2018 r. reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Ortograficznym.

XI POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

W dniu 5 czerwca 2018 r. w naszej szkole, tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie, odbył się XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów gimnazjów i klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Corocznym celem konkursu jest poszerzanie zdobytej wiedzy w dziedzinie ortografii i wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego oraz reprezentacji, która najlepiej poradzi sobie z wyzwaniami i trudnościami postawionymi w etapie drużynowym konkursu. W tym roku spełniony został również cel promowania kultury słowa wśród młodzieży przez rozbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy w tak ważnej dziedzinie, jaką jest ortografia.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły cztery szkoły. Każdą reprezentowała trzyosobowa drużyna. Były to: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach pod opieką Pani Lucyny Piskorowskiej, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie pod opieką Pani Ewy Stryczek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie pod opieką Pani Joanny Ulaszewskiej oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pod opieką Pani Renaty Czubak i Pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas.

Zmagania młodzieży podzielone zostały na dwa etapy, z których każdy składał się z dwóch części. Pierwszy etap miał na celu wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego poprzez  przeprowadzenie dyktanda i testu ortograficznego. W tym roku ponownie najwyższy tytuł, w konkurencji indywidualnej, zdobyła Natalia Bylewska – uczennica naszej szkoły. Natomiast w  drugim etapie uczniowie, reprezentujący różne szkoły, musieli połączyć siły, aby wypaść jak  najlepiej podczas kolejnych zadań konkursowych. Wykazali się oni niezwykłym zorganizowaniem i dyscypliną w trakcie wykonywania plakatu promującego kulturę słowa. Samodzielnie wymyślili hasło – rymowankę oraz przedstawili oryginalne pomysły na promowanie kultury słowa. Następnie przeszli do zaprezentowania swojej wiedzy ortograficznej w sposób praktyczny, a mianowicie oceniali poprawność zdań wyświetlanych na tablicy multimedialnej. Każda drużyna, podczas trzech tur drugiego zadania, miała szansę zdobyć jak największą ilość punktów.

Nieprzerwanie nad pracą drużyn i jej postępami czuwała komisja w składzie: mgr Aneta Kowal – polonistka, kierownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie, organizatorka konkursów ortograficznych dla dyslektyków, mgr Marta Lemke – wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Chojnie, obecnie na emeryturze, mgr Eugenia Hajduk – emerytowana nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. Efektem starań drużyn i uczestników było zajęcie pierwszego miejsca przez uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, drugiego miejsca przez uczniów gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach oraz trzeciego miejsca przez reprezentantów Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom za udział, życzymy dalszych sukcesów i  zapraszamy na kolejne edycje konkursu ortograficznego.

Szczególne podziękowania kierujemy do komisji czuwającej nad przebiegiem konkursu, a  także do organizatorek konkursu: Pani mgr Renaty Czubak i Pani mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas – polonistek z naszej szkoły.

 

Kamila Pisanko z kl. I bd LO

linki

galeria