Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

5.07.2021 wydawano świadectwa dojrzałości.

Świadectwa maturalne

 

5 lipca 2021 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wydawano świadectwa maturalne. Zdający mogli odczytać swoje wyniki  już od godziny 8.30 logując się w  serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.

Tegoroczni absolwenci zobowiązani byli przystąpić do egzaminów  z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym w części pisemnej: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W bieżącym roku nie była przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego. Absolwenci zostali również zwolnieni z obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym.

 Warunkiem otrzymania świadectwa maturalnego było uzyskanie wyniku co najmniej 30%  z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,  a przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony może przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym absolwent nie później niż do 12 lipca 2021 r. musi złożyć Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

 

linki

galeria