Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

5.10.2017 r. odbyły się warsztaty integracyjne.

Warsztaty integracyjne w internacie

 

Przyjaciel to ktoś, kto rozumie Twoją przeszłość,

wierzy w Twoją przyszłość

i akceptuje Ciebie takim, jakim jesteś.

[Fryderyk Nietzsche]

 

Nieodzownym elementem integracji w grupie jest stworzenie prawidłowego klimatu w  grupie rówieśniczej. Proces integracyjny jest procesem długotrwałym, dającym grupie szansę nabycia przydatnych umiejętności interpersonalnych, asertywności i rozwiązywania konfliktów.

W dniu 5 października 2017 r. zostały przeprowadzone pierwsze działania integracyjne dla uczniów mieszkających w internacie. Psycholog szkolny pani Eliza Adurowicz oraz kierownik internatu pani Dorota Szwiec zorganizowały w internacie naszej szkoły warsztaty integracyjne. Celem warsztatów było rozbudzenie u uczniów poczucia tolerancji, zrozumienia i empatii, oraz rozwijanie postawy szacunku dla kolegów, a także rozwijanie umiejętności prawidłowej współpracy z innymi.

Warsztaty poprzedzone były prezentacją multimedialną nt: „Właściwego kreowania wizerunku w mediach społecznościowych”. Psycholog szkolny pani Eliza Adurowicz zaznaczyła, że w tym przypadku należy kierować się ogromnym rozsądkiem i rozwagą.

Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość pozbycia się własnej nieśmiałości poprzez indywidualną autoprezentację, polegającą na przedstawieniu swoich dobrych cech według kolejności pierwszych liter imienia.

Integracja to sposób na zgrany zespół, to akceptacja każdego takim, jakim jest, dlatego tak ważne jest, aby nikogo nie zmuszać do integrowania się. Tym bardziej cieszy fakt, że uczniowie mieszkający w internacie dobrowolnie uczestniczyli w tym procesie. Rolą internatu jest również to, aby proces integracyjny trwał dalej i był kontynuowany przez organizowanie różnych działań i imprez w ciągu całego roku szkolnego.

Kolejnym etapem warsztatów była gra zespołowa „Mafia”, która charakteryzuje się ogromną elastycznością zasad, dzięki którym uczestnicy mogą rozwijać umiejętności współpracy w grupie, umiejętność obserwacji i analizy zachowań, wyciągania wniosków, a także odczytywania sygnałów niewerbalnych i mowy ciała.

Na zakończenie warsztatów każdy uczeń miał za zadanie wypisać na kartce papieru cechy dobrego kolegi/koleżanki, które według niego są najważniejsze. Celem tego zadania było tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie.

Radość, wspólnie spędzony czas, to podstawa do budowania prawidłowych relacji w grupie oraz poznanie siebie nawzajem. Tworzenie atmosfery zbudowanej na poczuciu bezpieczeństwa to nasz cel, który osiągamy poprzez organizację takich działań – jak powyższe warsztaty.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie, wspólną zabawę i ogromny wkład w integrację grupy. Niech czas spędzony w internacie będzie czasem owocnej nauki, czasem, który pozwala na rozwijanie swoich pasji i talentów.

 

mgr Eliza Adurowicz

mgr Dorota Szwiec

linki

galeria