Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

5.12.2019 r. odbyły się eliminacje szkolne XV Olimpiady Przedsiębiorczości.

Eliminacje szkolne XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

 

5 grudnia 2019 r. odbyły się eliminacje szkolne XV Olimpiady Przedsiębiorczości. Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Jak co roku, cieszyła się ona dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział się ponad 11 tysięcy młodych ludzi ze szkół w całej Polsce. Hasło przewodnie piętnastej edycji Olimpiady to „Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Kultura, Struktura, Pracownik”. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje następujące obszary: gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy, przedsiębiorstwo. Partnerami strategicznymi projektu są Narodowy Bank Polski oraz  Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. W Klubie Patronów Olimpiady znajdują się  Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Zawody wspierane są także przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W tym roku udział w eliminacjach szkolnych wzięli uczniowie kl. 1 abd LO: Wiktoria Wiergowska i Dominik Pierzgalski oraz klasy I BIg – Piotr Kulik. Etap ten polegał na  rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Niestety nasi uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu okręgowego. Przygotowania do  Olimpiady stały się okazją do analizy bieżących wydarzeń gospodarczych oraz  pogłębienia wiedzy z przedsiębiorczości i ekonomii.

 

mgr Barbara Zubala

linki

galeria