Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6.02.2018 r. uczniowie klas I LO, I BI oraz I MZ uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym z podkom. Robertem Panną z Komisariatu Policji w Chojnie.

Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Chojnie

 

W dniu 6 lutego 2018 r. naczelnik wydziału prewencji Komisariatu Policji w Chojnie – podkom. Robert Panna – przeprowadził prelekcję dla uczniów z klas I bd LO, I ac LO, I  BI  oraz I MZ.

 

Tematem wiodącym była odpowiedzialność nieletnich w kontekście nieprzestrzegania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poruszono problem zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w  tym  związanych z używaniem środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, a także sytuacji konfliktu ucznia z prawem.

Uczniom przybliżono znaczenie takich pojęć jak: demoralizacja i czyn karalny. Przedstawiono również katalog środków wychowawczych, które może zastosować sąd wobec nieletnich. Przypomniano, że dopalacze stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklama są w Polsce ustawowo zakazane. Funkcjonariusz Policji starał się przekazać młodzieży jak  najwięcej wskazówek, wyjaśniając, jakich sytuacji należy w życiu codziennym unikać, aby nie stać się nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Serdecznie dziękujemy Panu podkom. Robertowi Pannie za wsparcie działań wychowawczych szkoły w kształtowaniu i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria