Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6.03.2017 r. wzięliśmy udział w I edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

      Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach odbyła się w tym roku po raz pierwszy i była kierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem Olimpiady było upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Organizatorem Olimpiady był Instytut Nowych Technologii w Łodzi.
Zakres tematyczny olimpiady obejmował wiedzę z zakresu dotyczącego pojęć związanych z przedsiębiorczością, zarządzania firmą, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenia innowacji rozwiązań.
Olimpiada składała się z trzech etapów. Pierwsze dwa etapy to test wielokrotnego wyboru, wypełniany online w szkołach macierzystych. Trzeci etap to rozwiązanie zadania case’y biznesowego w zespołach czteroosobowych ( do tego etapu przechodzi 23 uczniów).
Dnia 6 marca w ZSP w Chojnie odbył się I etap Olimpiady, do której przystąpiło siedmiu uczniów naszej szkoły: Anita Orszulak ( kl. II TH), Justyna Jaz ( kl. II TŻ), Aneta Jaz ( kl. II TŻ), Maciej Budynkiewicz ( kl. II b LO), Kornelia Gil ( kl. II b LO), Aleksandra Pieloszczyk (kl. II b LO), Klaudia Pokrywka (kl. II b LO).

Do II etapu zakwalifikowała się tylko jedna osoba z naszej szkoły – Kornelia Gil, uczennica klasy II b LO. Kornelia do II etapu przystąpiła w dniu 15 marca 2017 r. W szkolnej Komisji konkursowej zasiadali: mgr Emilia Skrzypa i mgr Krzysztof Janik.

Niestety Kornelia nie zakwalifikowała się do III etapu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym naszym uczniom pójdzie znacznie lepiej i etap III nie będzie stanowił żadnej przeszkody.

mgr Emilia Skrzypa

linki

galeria