Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6.03.2019 r. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne kl. III c LO na zakończenie I edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej.

Egzamin kl. III c LO na zakończenie „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Po raz ostatni kadeci klasy III c LO o kierunku społeczno – wojskowym uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. W dniu 6  marca 2019 r. odbyły się egzaminy teoretyczne oraz praktyczne kończące proces ich  uczestnictwa w I edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej.

Po uroczystej zbiórce na placu apelowym, przywitaniu przez Pana chor. Waldemara Chojnackiego – odpowiedzialnego za realizację szkolenia ze strony jednostki – uczniowie udali się do sali wykładowej, gdzie przystąpili do sprawdzianu teoretycznego.

W czasie 45 minut musieli odpowiedzieć na 30 pytań, otwartych i zamkniętych, dotyczących wiedzy zdobytej w trakcie całego cyklu kształcenia. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego udali się na plac ćwiczeniowy, gdzie przystąpili do egzaminu praktycznego. Tu należało popisać się umiejętnościami zdobytymi w praktyce: z taktyki, szkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa, szkolenia bojowego, regulaminu wojskowego i musztry oraz szkolenia medycznego.

Każdy z egzaminowanych musiał zaprezentować pokonywanie terenu różnymi sposobami, reakcję na zagrożenie w czasie marszu, składanie i rozkładanie karabinka, postawy strzeleckie, określenie kierunków stron świata, odległości od przedmiotów terenowych, czynności alarmowe po ogłoszeniu alarmu o skażeniach, meldunek z obserwacji obiektu terenowego, występowanie, wstępowanie oraz zwroty w miejscu, a także ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej czy założenie staży taktycznej.

Na każdym punkcie kadeci byli oceniani przez żołnierzy – instruktorów. W trakcie realizacji programu przez 1,5 roku kadeci szkoły zrealizowali 185 godzin szkolenia teoretycznego oraz  praktycznego, w tym także pięciodniowy obóz szkoleniowy. Niemal każdego miesiąca realizowane były zajęcia wojskowego dnia szkoleniowego – w oparciu o kadrę oraz bazę jednostki patronackiej, jaką był 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.

Kadeci podczas realizowanych w czasie szkolenia zajęć zdobywali umiejętności z takich dziedzin wiedzy wojskowej jak: regulaminy wojskowe, musztra, kształcenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inżynieryjno – saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza, łączność, terenoznawstwo, obrona i ochrona obiektów, wychowanie fizyczne, szkolenie medyczne oraz wiele innych.

Dzięki zakwalifikowaniu do programu uczniowie mieli idealne warunki do rozwoju, zdobyli ogromne doświadczenie, a szkoła otrzymała także wsparcie z MON w postaci dotacji celowej, na zakup wyposażenia oraz umundurowania, niezbędnego do realizacji nauczania przedmiotu edukacja wojskowa.

 

mgr Marek Bednarz

linki

galeria