Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6.03.2021 r. Dawid Piotrowski z kl. 4 BI reprezentował naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

6 marca 2021 r. w Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie odbyły się  eliminacje okręgowe XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której Organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Naszą szkołę reprezentował Dawid Piotrowski, uczeń klasy czwartej technikum budowlanego.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu o tematyce budowlanej i architektonicznej. Uczniowie musieli się wykazać znajomością obiektów zabytkowych i współczesnych, umiejętnością opisywania procesów technologicznych różnych prac budowlanych, znajomością konstrukcji budowlanych i projektowania budynków różnego rodzaju. Uczestniczenie w Olimpiadzie daje możliwość rywalizacji i pozwala uczniom wykazać się  swoją wiedzą i umiejętnościami, rozwija wśród uczniów zainteresowanie budownictwem, daje możliwość doskonalenia zawodowego oraz podejmowania kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych.

Na zakończenie eliminacji nie zabrakło upominków dla wszystkich uczestników i opiekunów, ufundowanych przez sponsorów, które wręczyli: pani Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki, pan Jerzy Hernet – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, Radni Powiatu oraz przedstawiciele firmy Atlas.

 

 

Opiekun mgr inż. Monika Kowalska

linki

galeria