Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6.05.2020-28.01.2021 r. odbył się kurs operator suwnic

Kurs operatora suwnic

 

W terminie od 6 maja 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, realizowanego przez ZSP w Chojnie, 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbyło kurs operatora suwnic z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych E1-G1. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs trwał 44 godziny, w tym 36 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych.

Celem kursu było zdobycie uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1 oraz aktualizacje wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie uczestników do zdobycia uprawnień państwowych przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego, który odbył się w dniu 24 marca 2021 r.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały m.in.: wiadomości o dozorze technicznym, podział i rodzaje suwnic oraz cięgników, budowę elementów suwnic, obowiązki operatora, zakres czynności przy pracy, zawiesia i inny sprzęt przeładunkowy, zasady bezpiecznej obsługi suwnic oraz przepisy BHP.

Każdy uczestnik kursu otrzymał imienne zaświadczenie o ukończenia kursu, a po zdanym egzaminie – Zaświadczenie Kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP.

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria