Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6.06.2012 r. ośmioro uczniów i troje nauczycieli na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP brało udział w debacie „Energia młodych. Jak działać, po co działać?”, która odbyła się w pałacu Prezydenckim z udziałem prezydenta PR Bronisława Komorowskiego oraz Pierwszej Damy Anny Komorowskiej.

Debata w Pałacu Prezydenckim

    6 czerwca 2012 roku ośmioosobowa delegacja z Zespołu Szkół Nr 1 w Chojnie miała zaszczyt uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu. Była nim debata pt.: „Energia młodych. Jak działać, po co działać?”, zorganizowana w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. Zaproszenie do uczestnictwa w tej dyskusji było dla nas niemałym zaskoczeniem. Wynikało ono z bardzo aktywnego zaangażowania naszej szkoły w tworzeniu oraz realizowaniu wielu europejskich projektów edukacyjnych, m. in. w ramach programów Młodzież w Działaniu, Comenius Regio czy Leonardo da Vinci.

W wydarzeniu tym miała zaszczyt uczestniczyć pięcioosobowa grupa uczniów ZSP Nr 1 w Chojnie (Adriana Jesionek, Patrycja Tyczyńska, Martyna Pietrzak, Katarzyna Zgoda        i Kacper Birger) oraz troje nauczycieli: p. Anna Dubik-Galicka, p. Janusz Cezary Salamończyk oraz p. Norbert Oleśków. Oprócz nas, w pięknej Sali Kolumnowej w Pałacu Prezydenckim zgromadziło się około stu osób, młodzi działacze i ich mentorzy z całej Polski.

Debata nie rozpoczęła się niestety wystąpieniem Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, ponieważ został on zatrzymany przez pilne spotkanie w sprawie zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Pierwszym punktem programu stało się więc przemówienie Pierwszej Damy Pani Anny Komorowskiej. Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych w Pałacu Prezydenckim gości, Pierwsza Dama entuzjastycznie pogratulowała nam naszego zaangażowania oraz powiedziała, że nieustanny rozwój cech aktywnego obywatelstwa jest niezbędny już od najmłodszych lat. Nasz dzisiejszy wysiłek zaowocuje bowiem w przyszłości naszego państwa, którą sami będziemy tworzyli.
Następnie redaktor naczelna portalu działasz.pl Paula Langnerowicz zapoznała nas z wynikami badań socjologicznych dotyczących aktywności społecznej młodzieży. Niestety nie były one zbyt pozytywne. Okazało się bowiem, że jedynie 15 procent młodych ludzi deklaruje zainteresowanie sprawami społeczności lokalnej. Przyjęliśmy te liczby z niemałym zaskoczeniem, były one przecież sprzeczne z tym, co widzieliśmy: tłum młodych, energicznych i chcących zmieniać swoją rzeczywistość osób.

Pierwszą częścią debaty były wystąpienia dwunastu wybranych z całej Polski aktywistów, którzy wyróżniają się niezwykłym zaangażowaniem oraz niekonwencjonalnymi pomysłami. Byli wśród nich zarówno działacze Samorządów Uczniowskich jak i Młodzieżowych Rad Gmin, przedstawiciele harcerstwa i współtwórcy europejskich projektów edukacyjnych. Wszyscy byli uczniami szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych.  Podczas swoich przemówień poruszali oni temat różnorakich przeszkód, które utrudniają im realizację ich ambitnych planów. Wymieniali między innymi: brak zaufania ze strony dorosłych, despotyzm przełożonych, trudności ze zdobyciem środków finansowych oraz brak struktury komunikacyjnej, za pomocą której mogliby dotrzeć do większej rzeszy rówieśników. Po krótkim podsumowaniu tych wypowiedzi, którego dokonała Pani Irena Wóycicka – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, wszyscy zgromadzeni goście udali się na lunch.

Pełni energii rozpoczęliśmy następnie drugą część debaty, wymagającą od nas aktywnego uczestnictwa. Każda osoba przydzielona została do wybranej wcześniej grupy, były to między innymi: Samorząd Uczniowski, wolontariat oraz osoby dorosłe. W tym mniejszym gronie zostaliśmy później podzieleni na trzyosobowe zespoły, w których opracowywaliśmy wspólnie listę problemów, z którymi zmuszeni jesteśmy borykać się podczas działalności społecznej. Drugim zadaniem było natomiast zastanowienie się nad odpowiednimi rozwiązaniami tych kwestii, które pozwoliłyby nam pozbyć się tych przeszkód. Zagadnienia, które poruszaliśmy pokrywały się oczywiście z tymi, które zostały poruszone w wystąpieniach, nie mniej jednak świadczy to tylko o dużej wadze tych problemów.
Ku naszemu zdziwieniu, w trakcie dyskusji w grupach, w Sali Kolumnowej pojawił się nagle Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski, przepraszając za opóźnienie. Jego krótkie przemówienie bardzo nas zmotywowało i upewniło w słuszności naszych działań.

Przedostatnim punktem programu było oczywiście podsumowanie naszej pracy oraz przedstawienie jej efektów przez przedstawicieli poszczególnych grup. Ciekawym doświadczeniem było dla nas przede wszystkim wysłuchanie postulatów osób dorosłych, które co zrozumiałe, spoglądają na nasze działania z zupełnie innej perspektywy. Po wystąpieniach nadszedł czas na pytania zgromadzonych gości. Szczególne kontrowersje wzbudziła kwestia wynagrodzenia za wolontariat. Część działaczy wysuwało postulat zwiększenia liczby punktów przyznawanych za dobrowolną działalność podczas procesu rekrutacji do szkół, podczas gdy inni byli oburzeni wizją otrzymywania przez wolontariusza jakichkolwiek korzyści poza satysfakcją oraz doświadczeniem.
Burzliwą dyskusję zamknęła ponownie Podsekretarz Stanu Pani Irena Wóycicka podsumowując wypracowane wnioski oraz dziękując nam za udział w debacie. Pełni energii, nowych pomysłów i niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do Chojny, by jeszcze aktywniej szerzyć wśród rówieśników ideę społeczeństwa obywatelskiego.

linki

galeria