Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6.06.2017 r. odbył się ostatni etap Pomorskiej Ligi Historycznej.

Pomorska Liga Historyczna – finał rozgrywek historycznych

     W listopadzie 2016 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurował rozgrywki historyczne, dedykowane uczniom szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą Pomorskiej Ligi Historycznej.

Celem Pomorskiej Ligi Historycznej jest rozwijanie zainteresowania i wiedzy młodych ludzi o historii regionu w powiązaniu z historią Polski oraz historią powszechną. Ma  to pokazać wzajemne zależności między historią „małą” – lokalną i regionalną, a  „wielką” – historią Polski i Europy.

W trakcie roku szkolnego siedmioosobowe zespoły wykonywały szereg różnych zadań, takich jak: gry miejskie, debaty oksfordzkie, turnieje wiedzy, prezentacje multimedialne. Część z  tych zadań wykonywana była przez uczniów w miejscu zamieszkania, a następnie oceniana przez zawodowych historyków.

Ostatnim etapem rozgrywek była gra miejska, która przeprowadzona została w Stargardzie w  dniu 6 czerwca 2017 roku. Organizatorzy dokonali także podsumowania I sezonu rozgrywek wręczając nagrody dla najlepszych drużyn.

W rywalizacji uczestniczyły także dwa zespoły składające się z uczniów ZSP w Chojnie. Opiekunami drużyn byli: mgr Aneta Żurawska – Rusek oraz mgr Marek Bednarz.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria