Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6 – 10.05.2019 r. troje nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu kadry nauczycieli w Kőszeg na Węgrzech.

Szkolenie kadry nauczycieli w Kőszeg na Węgrzech w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” program Erasmus+

 

W dniach od 6.05 – 10.05.2019 r. troje nauczycieli przedmiotów informatycznych uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry szkolnej. Mobilność odbywała się w formie „job – shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć w firmie informatycznej Remicro Kft w Kőszeg.

Celem projektu Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” program Erasmus+ jest podnoszenie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.


Pierwszego dnia szkolenia odbyło się spotkanie z właścicielem firmy Remicro Kft – z panem Peterem Rege. Zostaliśmy zapoznani ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, z  technologiami wykorzystywanymi w branży IT oraz specyfiką rynku informatycznego na  Węgrzech.

Remicro Kft jest największym dostawcą Internetu w swoim regionie, oferuje systemy monitorowania (tj. instalowanie systemów nadzoru, zabezpieczeń i kamer bezpieczeństwa opartych na IP), buduje i konfiguruje sieci komputerowe.

W kolejnych dniach odbyły się obserwacje zajęć praktycznych uczniów klasy III TI. Uczniowie zajmowali się montażem/demontażem sprzętu, instalacją urządzeń sieciowych, eksploatacją komputerów osobistych oraz zarabiali kable Ethernetowe z wykorzystaniem wtyku typu RJ45. Praktykanci mieli okazję nauczyć się budowy, zasad działania anten internetowych oraz za pomocą specjalistycznych narzędzi i oprogramowania diagnozować oraz naprawiać ich usterki. Chłopcy z dużym entuzjazmem opowiadali o wykonanych zadanych i wyzwaniach, z jakimi przyszło im się zmierzyć. Z pewnością jest to dla nich duże doświadczenie i ogromna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.

Odwiedziliśmy szkołę Miklós Jurisich High School and CollegePan w Kőszeg, gdzie pan Istvan Matrai zapoznał nas z systemem edukacji, historią szkoły. Spotkaliśmy się  z  dyrektorem szkoły p. Balázs Keszei, który pokazał bazę dydaktyczną.

Podczas pobytu pan Marek Łągiewczyk, opiekun uczniów odbywających praktyki na  Węgrzech, oprowadził nas po okolicy, wykazując się niezwykłą znajomością historii miasta, pokazując m.in. wysoko wzniesioną Górę Sułtana, Kalwarię, Zamek Jurisics i  neogotycki kościół Najświętszego Serca Jezusowego. W ostatnich dniach pobytu spotkaliśmy się również z rodowitą polką mieszkającą na stałe w Kőszeg Magdaleną Bönditzné Siwiec, która jest przewodnikiem, plastykiem oraz producentem przysmaków regionalnych “Kőszegi sütemény”. Pani Magdalena pokazała nam najciekawsze zabytki m.in.  Kościół Św. Jakuba, Posąg Królowej Różańca, Kolumnę Świętej Trójcy, Wieżę Bohaterów.

Ciepło przywitał nas zastępca burmistrza miasta Kőszeg pan Béla Básthy, pokazując XVII  wieczny budynek Ratusza, w którym aktualnie mieści się główny Urząd Miasta.

Realizacja stażu nauczycieli u pracodawcy była bardzo cennym doświadczeniem z zakresu doświadczeń zawodowych i kompetencji językowych. Udział w stażu pozwolił zdobyć nowe umiejętności, które będą wykorzystane w dalszej pracy.

Nauczyciele przedmiotów informatycznych

mgr Kamila Góra

mgr inż. Krzysztof Janik

mgr Gustaw Cedro

linki

galeria