Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6.11.2016 r. Kornelia Gil z kl. II bd LO laureatką IV edycji ogólnopolskiego konkursu historyczno – artystycznego „Pamięć nieustająca”.

Gala konkursu „Pamięć nieustająca”

Im wszystkim, z których jesteśmy,
winniśmy pamięć nieustającą”
Prof. dr hab. Barbara Otwinowska
Kustosz Pamięci Narodowej

    6 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród IV Edycji Konkursu Historyczno – Artystycznego PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA organizowanego przez  Fundację Ostoja przy Wiśle. Konkurs objęty jest honorowym patronatem MEN, a  także: Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa, IPN i innych instytucji naukowych oraz samorządowych, prasy i telewizji. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu „Pamięć nieustająca” jest budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ponadto podkreślenie znaczenia Małych Ojczyzn i  lokalnych bohaterów, zainteresowanie historią współczesną Polski, podtrzymywanie i  upowszechnianie tradycji narodowych oraz pielęgnowanie polskości.
Uczennica naszej szkoły, Kornelia Gil, została laureatką w konkursie literackim za  pracę „Żale do Boga”, która została umieszczona w publikacji „Oni i My spotkania dwóch światów”. Praca została napisana pod kierunkiem Danuty Perz, nauczycielki historii.

Uroczystość rozpoczęła się corocznym złożeniem wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza o godz. 12:00. Następnie zwiedzaliśmy Salę Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Gala wręczania nagród miała miejsce w Auditorium Minus Uniwersytetu Warszawskiego, prowadziła ją Anna Popek, dziennikarka i prezenterka. Nagrody wręczali: Andrzej Krzysztof Kunert, – Przewodniczący Jury Konkursu, Jan Józef Kasprzyk – p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Romuald Karaś – Przewodniczący Zespołu selekcjonerów, a także prezes Fundacji Joanna Pogórska. Uroczystość uświetnił występ Chóru Dziecięcego i pokaz musztry.

mgr Danuta Perz

linki

galeria