Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

6–12.11.2022 r. dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w przedsięwzięciu „Klimat na pierwszym planie” z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Skofja Loka w Słowenii.

Przedsięwzięcie „Klimat na pierwszym planie” z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Skofja Loka w Słowenii

 

W dniach 6–12 listopada 2022 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami wzięło udział w przedsięwzięciu „Klimat na pierwszym planie” z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Skofja Loka w Słowenii. Główną tematyką przedsięwzięcia były zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, ich wpływem na życie człowieka oraz  kształtowanie postaw, które będą zapobiegały negatywnym zmianom klimatu wywołanymi czynnikami antropogenicznymi.

Wizytę rozpoczęto spotkaniem z dyrektorem szkoły Gimnazija Skofja Loka, który opowiedział o szkole i strukturze organizacyjnej jednostki, następnie w ramach zajęć integracyjnych wraz z uczniami ze Słowenii odbył się spacer po historycznych miejscach w Skofja Loka.

Po spacerze, uczniowie naszej szkoły przedstawili prezentację o ZSP w Chojnie, opowiedzieli o Polsce. Uczyli nowych przyjaciół podstawowych zwrotów w języku polskim, za pomocą wcześniej przygotowanego filmiku „Nauka języka polskiego”. Dyrektor partnerskiej szkoły opowiedział o Słowenii, o szkole i o projektach, które są w niej realizowane.

Podczas pobytu przedstawione zostały zagadnienia zagrożeń klimatycznych, przedstawionych w mediach w Słowenii i w Polsce. Przeprowadzono ankietę wśród uczniów polskich i  słoweńskich, sprawdzającą stosunek młodych ludzi do zmieniających się cech klimatu, znajomość problemu, zaangażowanie w podejmowanie działań na rzecz poprawy klimatu. Wyniki pokazały, że młodzież obu krajów zdaje sobie sprawę z wagi tematu i dostrzega przyczyny i skutki zmian, które zachodzą we współczesnym świecie. Dyskutowano o  sposobach poprawy stanu środowiska przyrodniczego w obu krajach. Omówione zostały największe zagrożenia klimatyczne, globalnie i lokalne Podczas warsztatów były analizowane treści portali internetowych i mediów społecznościowych, aby poznać sposoby działania grup lobbujących za określonymi rozwiązaniami w polityce klimatycznej i poznać mechanizmy rozpowszechniania fake newsów.

Uczniowie wzięli udział w lekcjach biologii, geografii oraz języka angielskiego, podczas których była poruszana tematyka ochrony i zagrożeń klimatu. Uczniowie dyskutowali, wypełniali karty pracy, tworzyli mapy myśli. Na lekcji chemii, w laboratorium, uczniowie stworzyli własnoręcznie bioplastik – według receptury tamtejszych profesorów. Zadanie okazało się niezwykle ciekawe i przyniosło dużą satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Nasza młodzież wzięła udział w prezentacji aplikacji green-button (www.green-button.io) stworzonej przez słoweńską koleżankę, której celem jest motywowanie ludzi do dbania o środowisko. Uczestnicy projektu, w grupach, pracowali nad jej ulepszeniem. Dyskutowano jak zapobiec zmianom klimatu, jak wpłynąć na władze różnych szczebli, aby zmobilizować je  do  podejmowania ambitnych działań klimatycznych.

Ostatniego dnia pobytu w partnerskiej szkole, przygotowane zostały plakaty dotyczące zagrożeń klimatycznych, które na koniec młodzież rozwiesiła w przestrzeni publicznej.

Podczas pobytu gospodarze zapewnili wiele atrakcji. Nasza młodzież zwiedziła stolicę Słowenii – Lublanę, a w niej m.in. zamek Ljubljanski Grad z pięknym widokiem na całe miasto i pobliskie góry. Podczas spaceru po starym mieście można było zakosztować lokalnych specjałów.  Bajkową scenerię podziwiano będąc nad przepięknym jeziorem Bled położonym pośród majestatycznych alpejskich szczytów i tam zakosztować słynnych pysznych kremówek.

Dzięki pracy uczestników przedsięwzięcia, wszystkie cele programu zostały zrealizowane. Wyjazd przyczynił się do zdobycia wiedzy i umiejętności z obszaru zagrożeń związanych ze  zmianami klimatu, zwiększył pewność siebie wśród uczestników przedsięwzięcia dodatkowo uczniowie ZSP w Chojnie poznali historię i kulturę Słowenii, doskonaląc przy tym język angielski.

 

mgr Kamila Góra

linki

galeria